Informace pro sezónu 2017/2018

Zde najdete základní informace pro všechny hráče pro novou sezónu.

1.    Komunikační kanály: Všechny informace o klubu najdete na stránkách www.vosypraha.eu , které letos budou hlavním informačním zdrojem. Mimo to informace o zápasecha turnajích budou uveřejňovány i ve skupinách na facebooku a v brzké době snad i v novém systému „týmuj“, který by měl zjednodušit informovanost o zápasech zejména všechny, co mají chytré telefony.

2.    Tréninky: už od začátku září máte na www.vosypraha.eu pod odkazem „Tréninky“ kompletní seznam tréninků všech kategorií i věkové rozdělení. Prosím o řádné přečtení, aby nedocházelo k problémům.

3.    Platby: Platby členských příspěvků jsou stejné jako v loňském roce a informace k platbám naleznete opět na www.vosypraha.eu pod odkazem „Platby“. Nezaměňujte,prosím, platbu za členské příspěvky s platbou za tréninky !!!!!

4.    Přihlášení na tréninky a platby za ně: Na tréninky se lze hlásit na několika místech -  na tréninky v DDM MONET (Modřany) se přihlašujte na recepci DDM nebo elektronicky na stránkách www.ddmmonet.cz . Všechny tréninky na Hamru přihlašujte buď přes trenéry (vědí, co mají udělat) na tréninku nebo elektronicky na www.ddm-ph2.cz . Platby provádějte zásadně dle pokynů uvedených na přihláškách a neposílejte tyto platby na účet klubu.

5.    Vybavení hráče: Každý hráč má povinnost mít certifikovanou florbalovou hůl, řádnou obuv do haly a u přípravek , elévů a mladších žáků povinně i ochranné brýle. Dále si každý hráč pořídí obě barvy dresů včetně trenek (stačí jedny, jsou univerzální) a nově též týmovou soupravu. Veškeré vybavení lze objednat na stránkách http://www.vosyprahashop.4fan.cz , kde najdete i spoustu dalších věcí, které lze objednat. Bude zde například nabídka obuvi Yonex nebo pitný režim Isostar za výhodné ceny. Vyřízení objednávek je většinou do 3 týdnů od objednání.

6.    Mimosezónní turnaje a soustředění: V této sezóně dojde k novému systému přihlašování na akce. Již v průběhu září obdržíte seznam všech dostupných akcí, kterých se budou moci členové zúčastnit. Na základě tohoto seznamu si vyplníte elektronické přihlášky na stránkách www.vosypraha.eu a uhradíte příslušné zálohy. Až po zaplacení zálohy bude přihláška platná. Pokud bude na akci málo přihlášených, bude vám záloha vrácena. Uzávěrka přihlášek bude v polovině listopadu. Poté se dozvíte kalendář konaných akcí. Ten bude pro všechny přihlášené závazný.

7.    Lékařské prohlídky: Nezapomeňte na jednu ze základních povinností každého hráče, mít platnou lékařskou prohlídku v den prvního utkání. Prohlídky si zajišťuje každý sám a informace k této problematice naleznete na : https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/cesky-florbal-upozornuje-na-povinne-zdravotni-prohlidky . Na této adrese najdete i patřičný formulář. Prosím o řádné splnění této povinnosti.

8.    Pomoc klubu: Nakonec bych rád oslovil všechny rodiče a přátele, kteří chtějí jakkoliv klubu pomoci ( propagací, finančním darem či trenérsky a organizačně), aby se nebáli ozvat na 777188350 nebo na ofiko@seznam.cz. Vítáme každou pomoc a předem za ni děkujeme.